Javier Abarca

L’influent paper de Javier Abarca (Madrid, 1973) a l’escena de l’art urbà es remonta als vuitanta. Des de meitats de la dècada del 2000 es dedica exclusivament a la investigació i divulgació de l’art urbà. Dirigeix des de 2006 una assignatura monogràfica sobre art urbà a la Llicenciatura de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid. Manté la plataforma online Urbanario, principal referència del tema en llengua castellana.

http://urbanario.es