protesis observatorio nomada

Barcelona, 1974. Arquitecte i artista visual. Explorador de la quotidianitat i de les pràctiques autònomes dins la ciutat contemporània. Amb els seus projectes mira d’activar mecanismes de representació, narració i/o interacció que facin aflorar les particularitats i els conflictes del lloc on es troba. La majoria dels seus treballs són obres realizades ‘in situ’ en col·laboració amb altres professionals del món de l’arquitectura, la fotografía, l’antropologia i les arts visuals i escèniques. Ha estat professor de la Universitat d’Arquitectura del Vallès (UPC) i ha format part del col·lectiu interdisciplinar d’exploració urbana ‘Observatori Nòmada’. És autor del llibre ‘La Ciudad Jubilada’ i co-autor del llibre ‘Co-Habitaciones. Patrimonio, taxidermia y autoconstrucción en Valparaíso’. Ha impartit tallers, desenvolupat projectes i exposat la seva obra a diversos centres d’art contemporani locals i de l’estranger (Brasil, Argentina, Xile, França, Alemanya, Polònia, etc.)

http://www.paufaus.net/