mario-slide

Mario Granados

Director de Programes i Serveis

Iniciatives i Programes SL

La seva trajectòria professional de més de 20 anys s’inicia en el món de la música, però ràpidament passa a gestionar espais d’activitat i creativitat de caràcter sociocultural. La majoria d’aquests espais especialitzats en polítiques de Joventut. Aquest fet el posa en contacte (entre moltes altres activitats) amb el món del graffiti, l’street art o com dimonis se li vulgui dir. En la majoria dels casos, el seu paper és d’intermediari entre les administracions públiques i els artistes (?), Mons que utilitzen “llengües” diferents. Aquesta tasca mai és fàcil, ja que el posa en un camp intermedi, i en moltes ocasions es guanya la incomprensió de tots, la qual cosa el porta a dir que en realitat el seu ofici és de traductor.