aqui pots slide

El fenomen del grafiti és un art de carrer consolidat, però alhora preocupa enormement a part de la ciutadania, que viu aquest fet com un acte vandàlic que embruta els espais públics i privats de la ciutat. Aquí pots! És un projecte de l’Ajuntament de Terrassa que es va iniciar en 2007 per a disposar espais de la ciutat per a la realització lliure de grafitis. El seu objectiu no es sencill, trobar l’equilibri entre la necessària convivència cívica de les persones i el dret individual de cada una a expressar-se lliurement. Posteriorment, s’han dut a terme altres iniciatives: l’organització d’una exhibició de grafitis dins la Festa major de la ciutat, la Terrassa Esprai Jam, les pintades permanents per a la creació artística, i actualment a través del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove, s’ha obert una beca adreçada a joves creadors per desenvolupar un grafiti mantenint un diàleg amb el teixit associatiu d’un territori. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu acostar ambdues parts, el col·lectiu de grafiters i la ciutadania, per tal de posar en comú les dues realitats i intercanviar les necessitats, interessos i inquietuds mútues.

http://www.terrassa.org