canyon slide

El G. Canyon in a Crack investiga sobre petites peces de disseny ecològic per a les nostres ciutats, art de carrer rellevant, instal.lacions i intervencions en contextos urbans. El G. Canyon in a Crack utilitza els seus instruments per al treball en el context de la ciutat, la realització d’investigacions sobre el que ja hi és present en lloc de crear el que hi falta. El G. Canyon in a Crack és un projecte dirigit per Anna Triboli i Francesco Vedovato.

http://thegcanyon.com/