parramon

Cap de màsters i postgraus i codirector del màster Disseny i Espai Públic a Elisava / Universitat Pompeu Fabra. És director d’Idensitat, programa que convoca projectes, promou intervencions i debats en l’àmbit de la creació vinculada a l’espai públic. També dirigeix ​​ACVIC, centre d’art contemporani de Vic, Barcelona. El seu treball es desenvolupa des de l’interès cap a projectes interdisciplinaris i sobre les funcions que pot exercir l’art en un context sociopolític específic.

http://www.idensitat.net/

http://acvic.org/