Hangar
Passatge Marquès de Santa Isabel, 40
08018 Barcelona