camp-obert-290x290

Camp obert és un projecte organitzat per Las Coleccionistas i Casa V per un interès compartit per empènyer les respectives disciplines cap a una dimensió col·laborativa i contextualitzada en el territori i les relacions socials, revisant la funció tradicional de l’art d’una banda i de l’urbanisme, de l’altra.

http://campobert.wordpress.com/