difusor slide

Difusor és un col·lectiu d’art urbà que treballa principalment a la ciutat de Barcelona.

El nostre àmbit de treball és, majoritàriament, la comunicació l’espai públic, sobretot a través de mitjans gràfics.

Desenvolupem projectes, accions i intervencions que pretenen incidir en el inconscient col·lectiu per revaloritzar o replantejar el que hom considera espai públic, un espai que per definició es de tots i totes però que a la pràctica cada cop més veim com es va privatitzant i comercialitzant en favor de grans empreses i multinacionals.

Un dels últims projectes que estem duent a treme és openwalls.info, una xarxa de murs legals per pintar lliurament, és a partir d’aquest projecte d’on sorgeix la idea de crear una trobada amb especialistes d’aquest àmbit i artistes per intentar trobar unes pautes d’actuació en contra de la tolerància cero dels governants cap al art urbà i en general cap a la comunicació al espai públic.

http://www.difusor.org/